Het Bulletin van het KIK

Het Bulletin van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium is een wetenschappelijk tijdschrift gewijd aan de studie, conservatie en wetenschappelijke analyse van het Belgische culturele en artistieke erfgoed. Het tijdschrift, dat voor het eerst verscheen in 1958, buigt zich voornamelijk over de resultaten van de belangrijkste onderzoeken en grote interventies van het KIK, maar biedt ook plaats aan studies van externe auteurs.

De artikels worden onderworpen aan peerreview. Alleen het gedeelte kronieken, dat aan het einde van het Bulletin enkele korte bijdragen bevat van medewerkers van het KIK die hun projecten beschrijven, kent geen peerreview.

Het KIK publiceert artikels in het Nederlands, Frans en Engels. De titels, sleutelwoorden en samenvattingen worden door de redactie vertaald in de drie talen.

De oproep voor bijdragen voor het Bulletin 35 van het KIK is geopend. Het Bulletin 35 zal begin 2018 verschijnen. De artikels moeten ten laatste op 1 januari 2017 worden ingezonden. Het wetenschappelijk comité zal het artikel evalueren en vervolgens, als de inzending wordt aanvaard, de peerreview organiseren. Vervolgens zal de auteur op de hoogte worden gesteld van de opmerkingen van de referees en krijgt hij, indien nodig, de tijd om zijn artikel te herwerken. De kronieken moeten ten laatste op 31 maart 2017 worden ingediend.

Modaliteiten voor inzending en bibliografische normen (pdf)

Meer informatie? Contacteer Simon Laevers (bulletin@kikirpa.be of 02 739 68 03)

 


Bulletin 34 - 2013-2015 - verschenen in mei 2016

2016-05-13_105111_small

 

Bekijk de inhoudstafel

Prijs: 45 €*

Bestellen

Deze 34ste uitgave van het Bulletin van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, dat loopt over de jaren 2013-2015, is vanuit verschillende oogpunten een primeur. De wetenschappers binnen de instelling, ondersteund door de wetenschappelijke raad, drongen er al langer op aan om het Bulletin te doen beantwoorden aan de criteria waaraan een wetenschappelijk tijdschrift moet voldoen om in het kader van de ranking op internationaal niveau beter gekend en gewaardeerd te worden. Om dit doel te bereiken werd eerst een wetenschappelijk redactiecomité samengesteld dat elk ingediend artikel intern beoordeelt en de geselecteerde bijdragen vervolgens onderwerpt aan een peerreview. Alleen de Kronieken, korte projectbeschrijvingen door medewerkers van het KIK aan het einde van het Bulletin, kennen geen peerreview.

 

Een tweede primeur is het openstellen van het Bulletin voor bijdragen van externe wetenschappers, terwijl vroeger enkel artikels werden gepubliceerd van onderzoekers van de instelling. Dit nummer bevat dan ook artikels over uiteenlopende onderwerpen. Zo komen zowel objecten uit de oudheid, de middeleeuwen en de

renaissance aan bod als architectuur uit de late negentiende en vroege twintigste eeuw. Dit ruime spectrum

wordt enerzijds bepaald door de aanwezigheid van voorwerpen die in de conservatie-ateliers en in de laboratoria van het KIK aan een grondig materiaal-technisch en kunsthistorisch onderzoek worden onderworpen. Ook het onroerend erfgoed wordt behandeld in twee bijdragen. Anderzijds wordt er ruimte geboden aan diepgaand

onderzoek.

 


 Bulletin 33 - 2009-2012 - verschenen in juli 2013

bulletin_33_-_cover2

 

 

Bekijk de inhoudstafel

Prijs : 48 €*

Bestellen 

 

 

 

 

 

 


 

 

Bulletin 32 - 2006-2008 - Verschenen in maart 2010

Bulletin 32 KIK-IRPA

 

 

Bekijk de  inhoudstafel

Prijs: 45 €*

Bestellen 

 

 

 

 

 

 

 

 Bulletin 31 - 2004/2005

image002_21

 

 

Bekijk de inhoudstafel.

Prijs: 44 €*

Bestellen 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bulletin 30 - 2003

image003_04

 

 

Bekijk de inhoudstafel.

Prijs: 44 €*

Bestellen 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bulletin 29 - 2001/2002

image004_03

 

 

Bekijk de inhoudstafel.

Prijs: 44 €*

Bestellen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bulletin 28 - 1999/2000

image005_01

 

Bekijk de inhoudstafel.

Prijs: 44 €*

Bestellen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bulletin 27 - 1996/1998 : Les cinquante ans de l'IRPA (1948-1998)

image006_02

 

Bekijk de inhoudstafel.

Prijs: 37,20 €*

Bestellen 

Dit 27ste Bulletin is een aandenken aan de vijftigste verjaardag van het KIK. Het vormt een bundel van herinneringen en foto's, een uitdrukking van dank aan eenieder die heeft bijgedragen tot de ontwikkeling van het Instituut. Het vangt aan met de officiële toespraken van de Academische Zitting van 6 mei 1998. Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste gebeurtenissen uit de geschiedenis van dit prestigieuze instituut sedert zijn ontstaan in de schoot van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Hierop volgen enkele herinneringen van de oudere generaties. Verder zetten de verschillende ateliers van het KIK de ontwikkelingen in hun onderzoek en hun werkwijzen uiteen. Het Bulletin wordt afgesloten met de teksten van een aantal van de belangrijkste lezingen gegeven op de Themadagen in mei 1998.

 


Bulletin 26 - 1994/1995

image007_02

 

Bekijk de inhoudstafel.

Prijs: 37,20 €*

Bestellen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bulletin XXV - 1993

image008_01

 

Bekijk de inhoudstafel.

Prijs: 37,20 €*

Bestellen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bulletin XXIV - 1992 : Peter Paul Rubens's Elevation of the Cross. Study, Examination and Treatment

image009_01

 

 

Bekijk de inhoudstafel.

Prijs: 23,55 €*

Bestellen

Dertig jaar na de behandeling van de Kruisafneming door het KIK, wordt de tweede triptiek van Pieter Paul Rubens die bewaard wordt in de Antwerpse Kathedraal, de Kruisoprichting, aan het Instituut toevertrouwd. Dit Bulletin is volledig gewijd aan de restauratie van dit belangrijke werk.

 

Deze Engelstalige publicatie vult de Nederlands- en Franstalige literatuur over dit onderwerp aan.

 

 

 


Bulletin XXIII - 1990/1991

image010_01

 

 

Bekijk de inhoudstafel.

Prijs: 15,50 €*

Bestellen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bulletin XXII - 1988/1989

image011

 

Bekijk de inhoudstafel.

Prijs: 15,50 €*

Bestellen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bulletin XXI - 1986/1987 : Vademecum ter bescherming en onderhoud van het kunstbezit

image012

 

Enkel nog verkrijgbaar in het Frans.

Bekijk de inhoudstafel.

Prijs: 10 €*

Bestellen

Het hoofdstuk over het glas, geactualiseerd, is online beschikbaar

Dit 21ste Bulletin is opgevat als een handleiding voor al wie verantwoordelijkheid draagt voor de conservatie van erfgoed. De bedoeling is eenvoudig en beknopt de richtlijnen voor hygiëne en onderhoud uit te leggen, vergissingen die moeten worden vermeden en gevaren die men moet detecteren bij kunstwerken.

Het eerste hoofdstuk beschrijft de noodzakelijke maatregelen die moeten worden genomen om een kunstwerk, van welke aard dan ook, de omgeving en bescherming te bieden die een goede conservatie waarborgen. Het tweede hoofdstuk is gewijd aan het onderhoud van en het toezicht op de objecten zelf, ingedeeld volgens type en het gebruikte materiaal.

 


Bulletin XX - 1984/1985

image013

 

Bekijk de inhoudstafel.

Deze publicatie is uitgeput.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bulletin XIX - 1985/1983

image014_01

 

Bekijk de inhoudstafel.

Prijs: 6,20 €*

Bestellen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bulletin XVII - 1978/1979

image015_01

 

Bekijk de inhoudstafel.

Prijs: 6,20 €*

Bestellen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bulletin X - 1967/1968

image016_01

 

 

Bekijk de inhoudstafel.

Deze publicatie is uitgeput.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bulletin IX - 1966

image017_01

 

Bekijk de inhoudstafel.

Deze publicatie is uitgeput.

 

 

In dit negende Bulletin krijgt de restauratie van een groot Vlaams retabel uit het begin van de 16de eeuw, het Nood-Godsdrieluik uit de kerk van Watervliet, bijzondere aandacht. Verschillende specialisten hebben hieraan meegewerkt. De resultaten van het laboratoriumonderzoek en van het onderzoek van de kunsthistorici naar de inspiratiebronnen van de kunstenaar en naar de precieze toeschrijving worden voorgesteld en het werk van de restaurateurs wordt toegelicht.

Bij de andere artikels in dit Bulletin is er een studie over de fotografische inventaris van het Luikse kunstpatrimonium en een artikel dat archeologen en kunsthistorici moet inlichten over de datering van organische materialen met behulp van de radiokoolstofmethode.

 

 

 

 

 

 

 

* De verzendingskosten niet inbegrepen.