Wetenschappelijke beeldvorming in het KIK


Al sinds de oprichting gebruikt het KIK de wetenschappelijke beeldvorming bij het onderzoek en de conservatie van het Belgisch kunstpatrimonium. De specialisten van het KIK maken radiografieën en onderzoeken werken met de infraroodreflectografie, zowel in het instituut als in situ.

Deze niet-destructieve analysetechnieken hebben twee hoofddoelen:
- ondersteuning bij het bepalen van de werkelijke staat van bewaring van een kunstwerk;
- de oorspronkelijke technieken en materialen van een kunstwerk bestuderen.

Er kunnen ook opnamen worden gemaakt met ultraviolet licht (U.V.) indien dit interessant lijkt voor de studie van een bepaald werk. Met deze techniek kunnen vooral retouches in kaart worden gebracht.

cat_au_travail_400_01Een lange traditie...

Het wetenschappelijk onderzoek van kunstwerken is voor het KIK niets nieuws, aangezien de pionier van deze technieken niemand anders is dan Paul Coremans, stichter van het Instituut.

Meer weten

 

 

 

 

 

 

 

 


Indien u in het bezit bent van een werk met een bijzondere waarde voor het patrimonium en u wenst dit te laten onderzoeken door specialisten van het Instituut, kunt u hiervoor een aanvraag indienen. Het KIK zal het belang van uw aanvraag evalueren, en zich het recht voorbehouden het werk aan te nemen of te weigeren.

 

Contacpersoon:
Christina Currie - christina.currie @ kikirpa.be