BALaT: de Belgische kunstgeschiedenis in een muisklik


Klik hier om naar BALaT te gaan

 

BALaT maakt het mogelijk om tegelijk in 4 databanken te zoeken:

  • - De online fototheek van het KIK: 728757 negatieven van alle aspecten van het Belgische kunstpatrimonium: beeldende kunsten, kunstambachten, architectuur, archeologie en landschappen. Een deel van de foto's dateert uit de 19de eeuw. Deze collectie wordt dagelijks aangevuld dankzij nieuwe fotocampagnes en foto's van kunstwerken die in het Instituut worden behandeld;
  • - De bibliotheek van het KIK: 80 000 boeken en artikels over ons kunstpatrimonium: kunstgeschiedenis, conservatie-restauratie en wetenschappelijke analyses. Alle documenten (ook de tijdschriftartikels) zijn geïndexeerd via een gespecialiseerde thesaurus;
  • - De Dictionnaire des peintres belges du XIVe siècle à nos jours depuis les premiers maîtres des anciens Pays-Bas méridionaux et de la principauté de Liège jusqu’aux artistes contemporains (La Renaissance du Livre, Bruxelles, 1995): het leven en werk van zo'n 6300 kunstschilders, van Van Eyck tot Wilchar over Rubens en Rops, van de grootste tot de meest bescheiden vertegenwoordigers van de Belgische schilderkunst.
  • - Een repertorium van personen en instellingen: een lijst van bijna 200 000 kunstenaars, ambachtslui, vorsers, auteurs van publicaties, conservatoren-restaurateurs, fotografen, verzamelaars, historische of fictieve personages afgebeeld in kunstwerken, musea, kerken, geleerde genootschappen, etc.


U voert een opzoeking uit rond Rubens? Gebruik BALaT en vind tegelijk foto's van schilderijen van Rubens en portretten van Rubens door andere kunstenaars, boeken over Rubens, de bijdrage in de Dictionnaire des peintres belges, musea die een werk van Rubens bewaren, etc.

 

Nieuwe troeven van BALaT:

  • - Alle foto’s van de fototheek die reeds zijn opgenomen in de online database zijn gratis downloadbaar (300 DPI in het formaat A4). Voor een foto die nog niet online is omdat hij auteursrechtelijk is beschermd of voor een betere resolutie dient men ook een bestelling te plaatsen; hiervoor gelden de volgende tarieven. De foto’s die nog niet online zijn, kunnen eveneens worden geraadpleegd in het KIK;
  • - Naast de opzoeking per veld kan men ook algemeen zoeken, wat intuïtiever is en eenvoudiger voor niet-specialisten.
  • - De resultaten kunnen gemakkelijk worden verfijnd: in elk veld kan men via rolmenu's uit termen kiezen om de resultaten te vernauwen;
  • - De resultaten worden automatisch gevisualiseerd op een geografische kaart.

 

Een grote participatieve tool in wording…

 

Andere databanken van het KIK - kunstenaarsrepertoria, inventarissen van werken - zullen binnenkort aan deze zoekmodule worden gekoppeld. BALaT kan in de toekomst worden verbonden met databanken samengesteld door externe onderzoekers. Zo kan het een belangrijk participatief instrument worden voor alle kunsthistorici en een echt informatiekruispunt over het Belgische erfgoed.

 

U zei BALaT?

Belgian Art Links and Tools: deze naam werd gekozen in nagedachtenis van Alphonse Balat, een van de grootste Belgische architecten van de 19de eeuw. Hij ontwierp onder meer de koninklijke serres te Laken, een van de parels van het Belgische kunstpatrimonium.

 

De informatie in BALaT is afkomstig van bronnen of opinies met uiteenlopende waarden en belangen. Gezien de enorme hoeveelheid aan behandelde gegevens werd de informatie niet systematisch wetenschappelijk gevalideerd door het KIK. Ze zal in de mate van het mogelijke worden aangepast in functie van de kennisevolutie. Elk voorstel tot correctie die het KIK zou helpen om de vorm en inhoud van BALaT te verbeteren zal grondig worden bestudeerd. Aarzel niet om uw opmerkingen en suggestie te sturen naar balat @ kikirpa.be