Heb je opmerkingen of klachten?

klachtenlogo-nl-large-pos_tcm120-30184

 

Het KIK hecht zeer veel belang aan de kwaliteit van zijn dienstverlening. Mocht je hierover toch opmerkingen of klachten hebben, dan kan je deze melden aan de klachtenbeheerder bij het KIK. De klachtenbeheerder behandelt je klacht met de grootste zorg en stelt een passende oplossing voor. Hij stelt ook alles in het werk om gelijkaardige klachten in de toekomst te voorkomen en de werking van het KIK te verbeteren.

Deze klachtenprocedure vervangt de wettelijk bepaalde beroepsprocedures niet.

 

Hoe een klacht indienen?

.  Bij voorkeur via het online klachtenformulierExterne link. Klachtenformulier eveneens telefonisch te bekomen (02 739 67 11). 

.  Aan het onthaal (Jubelpark 1, 1000 Brussel)

.  Per brief (KIK, Klachtenbeheerder, Jubelpark 1, 1000 Brussel)

Het spreekt voor zich dat je je klacht kunt motiveren en je persoonlijk belang kunt aantonen. Voor een goede afhandeling van de klacht is het steeds nodig je naam en adres te vermelden, en bij voorkeur ook je e-mailadres.

U ontvangt steeds een ontvangstbevestiging. Binnen de 30 kalenderdagen ontvangt u een gemotiveerd antwoord.

 

Nog niet tevreden?

Indien de eerstelijnsklachtenbehandeling u geen voldoening schenkt, kan u zich wenden tot de Federale Ombudsman:
- per post: Leuvenseweg 48 bus 6, 1000 Brussel
- per telefoon via het gratis nummer 0800 99 96
- per e-mail: contact@federaalombudsman.be
- www.federaalombudsman.be