ACTIVITEITEN

11|09|2018 Ghent Altarpiece study day
Victor Horta: behangpapier en stoffen
In het kader van het Victor Hortajaar Horta Inside Out bereidt het Autrique-huis onder de naam Hortamotieven een tentoonstelling voor van behangpapieren en stoffen in de Brusselse art nouveau-interieurs. Wivine Wailliez, onze collega van de cel Decoratie van monumenten die verantwoordelijk is voo...
Victor Horta: online fototentoonstelling
Gedurende het hele jaar 2018 neemt het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium deel aan het project Horta Inside Out door zowel het grote publiek als specialisten een vlotte toegang te bieden tot zijn verzameling negatieven die talrijke verwezenlijkingen van de architect Victor Horta in ...
30-31|05|2018 Seminarie kunstroof Franse revolutie
19de Kunsthistorisch seminarie van het KIK, in samenwerking met de Groupe d’études du XVIIIe siècle et des révolutions de l’Université de Liège en met het Centrum Rubenianum Antwerpen: Een nieuwe blik op de inbeslagname van erfgoed in Europa ten tijde ...
12-14|09|2018 Symposium The Bruegel Success Story
The Bruegel Success Story. Creative Process, Imitation, Emulation, Workshop Organization and Business Strategies (Symposium XXI for the Study of Underdrawing and Technology in Painting) will take place from 12 to 14 September 2018 at the Royal Museum of Fine Arts of Belgium in Brussels. The language...