27-28|04|2017 Erfgoed in beweging

 

 

 

Erfgoed in beweging: tussen bewaring en devotie

 

Brussel, 27-28 april 2017

Het KIK en de Direction du Patrimoine culturel van de Fédération Wallonie-Bruxelles hebben hun krachten gebundeld om een reflectie op gang te brengen over de soms tegenstrijdige waarden van erfgoed. Die sturen enerzijds aan tot de instandhouding van manifestaties van immaterieel erfgoed, in het bijzonder allerhande processies, en anderzijds tot de goede bewaring van het roerende erfgoed dat in deze manifestaties wordt rondgedragen en vaak zelf een grote culturele waarde heeft.

Het colloquium zal plaatsvinden in het auditorium van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (Jubelpark 1, BE-1000 Brussel) op donderdag 27 en vrijdag 28 april 2017. De akten zullen worden uitgegeven door de FWB.  

Programma en inschrijvingen