07|10|2016-11|06|2017 Expo Albrecht Bouts

De tentoonstelling

Blood & Tears. Albrecht Bouts and the Image of the Passion

is verhuisd naar het Suermondt-Ludwig-Museum in Aken en loopt nog tot 11 juni.

De National Gallery van Londen, het Prado en het Louvre zijn slechts enkele van de prestigieuze leengevers. Deze tentoonstelling kwam tot stand dankzij een partenariaat tussen het KIK en het Musée national d'histoire et d'art Luxembourg (MNHA), waar de tentoonstelling van 7 oktober 2016 tot 12 februari jongstleden van start ging, en met de medewerking van het Suermondt-Ludwig-Museum van Aken.

Valentine Hendericks, kunsthistorica aan het KIK, is wetenschappelijk commissaris van de tentoonstelling.