Publicatie Scientia Artis 13: Guillebert de Mets

Het dertiende volume in onze Scientia Artis-reeks is verschenen! In 'A l’Escu de France'. Guillebert de Mets et la peinture de livres à Gand à l’époque de Jan van Eyck (1410-1450) (In het 'Schild van Frankrijk'. Guillebert de Mets en de boekschilderkunst in Gent ten tijde van Jan Van Eyck (1410-1450)) plaatsen auteurs Dominique Vanwijnsberghe (KIK) en onafhankelijk onderzoeker Erik Verroken de figuur en het oeuvre van kopiist Guillebert de Mets, actief in de eerste helft van de 15de eeuw, opnieuw in hun context.

Tijdens het prille begin van de vijftiende eeuw laat Guillebert de Mets, een jonge en beloftevolle scribent, het Vlaamse stadje Geraardsbergen achter zich en trekt naar Parijs. Hij komt er in contact met de ambachtslieden van het boek, een milieu dat bruist van innovatie, en raakt er gefascineerd door de wereld der Franse letteren waar auteurs als de befaamde Christine de Pizan de toon aangeven. Hij vertoeft er in de kringen rond Jan zonder Vrees maar na de moord op de hertog van Bourgondië in september 1419, kan hij niet anders dan naar Geraardsbergen terugkeren. Daar verwerft hij het Schild van Frankrijk, een ruime herberg waar hij zijn boekhandel installeert.

Ghiselbrecht was een uitmuntend kalligraaf. De decoratie van zijn boeken vertrouwt hij toe aan enkele verluchters die ondanks hun kwaliteit en originaliteit, tot nog toe niet geïdentificeerd werden. Ze genoten nochtans de waardering van het Bourgondisch hof en werkten mee aan tophandschriften van de hertogelijke bibliotheek, in die tijd een van de meest prestigieuze verzamelingen van handschriften.

Wie waren deze "Meesters van Guillebert de Mets"? Waar was hun werkplaats en wie waren hun opdrachtgevers? Dit boek probeert daar een antwoord op te geven door te putten uit een groot aantal onuitgegeven documenten en door een diepgaand onderzoek naar het oeuvre van de boekverluchters. Voor het eerst werden er vierenzestig verluchte handschriften en fragmenta verzameld, geïdentificeerd en in detail bestudeerd. Het boek onderzoekt verder de fascinerende vraag over de wisselwerking tussen de kunstenaars in Parijs en de verluchters in de zuidelijke Lage Landen ten tijde van de Vlaamse primitieven. Zowel Guillebert de Mets als de naar hem genoemde verluchters traden op als tussenpersonen van de twee artistieke centra. Ze tonen aan dat Parijs in het begin een beslissende rol speelde in de vormgeving van de noordelijke Ars nova die geassocieerd wordt met de fenomenale eeuw van het Gulden Vlies.

Meer info