Syntheseverslag restauratie Lam Gods

Eind 2012 ging het KIK van start met de eerste fase van de conservatie-restauratiecampagne van het Lam Godsveelluik van de gebroeders Van Eyck. Op de panelen en originele lijsten van het gesloten altaarstuk, die uitvoerig overschilderd waren, werd de originele verflaag van Van Eyck secuur blootgelegd. Sinds oktober 2016 wordt het veelluik in de Sint-Baafskathedraal elke middag tussen 12u en 13u gesloten om de gerestaureerde panelen en lijsten te tonen aan het publiek: een unieke ervaring!

Lees hier het syntheseverslag van fase 1 van de studie- en conservatiecampagne

In de huidige fase 2, eveneens uitgevoerd in een speciaal ingerichte zaal van het Museum voor Schone Kunsten Gent (MSK), behandelen de restaurateurs van het KIK het onderste register van het open veelluik, met centraal de Aanbidding van het Lam Gods. Ook op deze panelen zal de originele Van Eyck onder toezicht van een internationale en interdisciplinaire expertencommissie zorgvuldig worden ontdaan van ruime overschilderingen. In het Van Eyckjaar 2020 kan u het resultaat van deze behandeling bewonderen in het nieuwe bezoekerscentrum in de Sint-Baafskathedraal. De gerestaureerde buitenpanelen van het Lam Gods vormen bovendien de spil van de ambitieuze tentoonstelling ‘Van Eyck: Een Optische Revolutie’, die tijdens het voorjaar 2020 de wereld van Jan Van Eyck tot leven brengt in het MSK.

Beide fasen van de conservatie-restauratiecampagne worden voor 80% gefinancierd door de Vlaamse Overheid en voor 20% door het Fonds Baillet Latour".