Publicaties


Het KIK maakt de resultaten van zijn werkzaamheden door middel van verschillende publicaties bekend bij het publiek:

- Sinds 1958 verschijnt het Bulletin dat de resultaten van de belangrijkste onderzoeken en restauraties van het Instituut bundelt. De oproep voor bijdragen voor het Bulletin 35 is geopend.

- De publicaties die sinds 1999 verschijnen in de reeks Scientia Artis vormen diepgaande synthesen over één welbepaald kunstwerk of over een ensemble van werken, bestemd voor een breed publiek.

- De verschillende departementen van het Instituut geven daarnaast ook andere publicaties uit over meer gespecialiseerde onderwerpen. Het recentste boek is Campin in context. Schilderkunst en maatschappij in de Scheldevallei ten tijde van Robert Campin, 1375-1445.


RECENT VERSCHENEN

Between Carpentry and Joinery. Wood Finishing Work in European Medieval and Modern Architecture 

Verschenen in december 2016

2016-05-13_105711_small

 

O.l.v. Pascale Fraiture, Paulo Charruadas, Patrice Gautier, Mathieau Piavaux en Philippe Sosnowska. Diverse auteurs.
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Brussel, 2016
Scientia Artis 12
Taal: Engels
270 pagina's, 100 zwart-witafbeeldingen en 100 kleurenafbeeldingen
ISBN 978-2-930054-28-5
Prijs: 45 €*

Bekijk de inhoudstafel (pdf)

Bestellen

Al te vaak richten studies van houten architectuurafwerkingen van de middeleeuwen tot de moderne periode zich op het structurele aspect van het timmerwerk. Between Carpentry and Joinery vult de leegte op door deze afwerkingen juist te benaderen als informatiebron voor de geschiedenis van het gebouw, door de bouwchronologie te retraceren en de materiële culturen en leefwijzen in beeld te brengen. Daarbij blijkt de grens tussen timmer- en schrijnwerk in veel historische bouwwerken erg vaag of zelfs kunstmatig. Between Carpentry and Joinery pleit voor het ontwikkelen van een globale benadering tot de architecturale toepassing van hout om zo de organisatie van een gebouw, de logica van zijn constructie en zijn gebruik, en meer in het algemeen de complexe geschiedenis van de bestudeerde gebouwen in kaart te brengen.

 

logos_sa12_-_400

 

D'une même main. Peintures murales du XVe siècle dans la principauté de Liège. Regards croisés sur la chapelle du château de Ponthoz et l'église de Bois - Verschenen in april 2016

2016-05-13_105711_small

 

O.l.v. Ilona Hans-Collas, met bijdragen van Anna Bergmans, Thomas Coomans, Estelle De Groote, Alain Marchandisse, Christophe Masson, Walter Schudel en Marina Van Bos. Met de medewerking van Helena Wouters.
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Brussel, 2016
Scientia Artis 11
Taal: Frans en 1 bijdrage in het Engels
431 pagina's, 364 kleurenafbeeldingen en schema's
ISBN 978-2-930054-27-8
Prijs: 60 €*

Bekijk de inhoudstafel (pdf)

Bestellen
Deze publicatie is ook beschikbaar aan het onthaal van het KIK

Deux ensembles de peintures murales du xve siècle, aussi exceptionnels que méconnus, sont ici au cœur d’une passionnante enquête pluridisciplinaire : ceux de la chapelle Saint-Hubert du château de Ponthoz et ceux de l’église Saint-Lambert de Bois (commune de Clavier, Wallonie, Belgique). Une équipe de spécialistes s’est plongée dans les décors peints de ces deux hameaux et a interrogé tous leurs aspects.

Mieux connaître le lieu et l’édifie, analyser les phénomènes d’altération des peintures murales, comprendre le rôle des commanditaires, identifier les images peintes et apprécier la facture du peintre sont au cœur des propos. Les observations et analyses chimiques menées in situ, l’exploitation d’une riche documentation totalement inédite et les comparaisons iconographiques et stylistiques ont livré de nombreuses réponses réunies dans cette double monographie.

Les indices convergent pour attribuer désormais à la même main d’artiste ou, tout au moins, au même atelier ces œuvres monumentales peintes vers 1460. Leurs prestigieux instigateurs sont le chanoine Wautier de Corswarem et le seigneur de Bois, soucieux de la mise en place de programmes savants qu’ils confient à un peintre de talent. Le choix des matériaux, la maîtrise technique, les thèmes iconographiques et la connexion vers d’autres milieux artistiques, notamment les manuscrits enluminés, sont autant d’aspects qui s’imbriquent, s’enrichissent mutuellement et qui attestent de liens interactifs entre l’artiste et les concepteurs.


D’une même main combine résultats scientifiues et pistes de réflxion pour offir une toute nouvelle vision de la production picturale du xve siècle liégeois.

 

Bulletin van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium 34 - 2013-2015 - Verschenen in april 2016

2016-05-13_105111_small

 

Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Brussel, 2016
Taal: Nederlands en Frans
315 pagina's, 438 kleurenafbeeldingen en schema's
ISSN 0085-1892
Prijs: 45 €*

Bekijk de inhoudstafel (pdf)

Bestellen

Deze 34ste uitgave van het Bulletin van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, dat loopt over de jaren 2013-2015, is vanuit verschillende oogpunten een primeur. De wetenschappers binnen de instelling, ondersteund door de wetenschappelijke raad, drongen er al langer op aan om het Bulletin te doen beantwoorden aan de criteria waaraan een wetenschappelijk tijdschrift moet voldoen om in het kader van de ranking op internationaal niveau beter gekend en gewaardeerd te worden. Om dit doel te bereiken werd eerst een wetenschappelijk redactiecomité samengesteld dat elk ingediend artikel intern beoordeelt en de geselecteerde bijdragen vervolgens onderwerpt aan een peerreview. Alleen de Kronieken, korte projectbeschrijvingen door medewerkers van het KIK aan het einde van het Bulletin, kennen geen peerreview.

 

Een tweede primeur is het openstellen van het Bulletin voor bijdragen van externe wetenschappers, terwijl vroeger enkel artikels werden gepubliceerd van onderzoekers van de instelling. Dit nummer bevat dan ook artikels over uiteenlopende onderwerpen. Zo komen zowel objecten uit de oudheid, de middeleeuwen en de

renaissance aan bod als architectuur uit de late negentiende en vroege twintigste eeuw. Dit ruime spectrum

wordt enerzijds bepaald door de aanwezigheid van voorwerpen die in de conservatie-ateliers en in de laboratoria van het KIK aan een grondig materiaal-technisch en kunsthistorisch onderzoek worden onderworpen. Ook het onroerend erfgoed wordt behandeld in twee bijdragen. Anderzijds wordt er ruimte geboden aan diepgaand

onderzoek.

Gratis e-boek Frames and Supports in 15th- and 16th-Century Southern Netherlandish Painting

 

Auteur: Hélène Verougstraete
Bijdragen tot de studie van de Vlaamse Primitieven 13
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Brussel, 2015
Taal: Engels
710 pagina's, 700 afbeeldingen en 1500 schema's 
ISBN 978-2-930054-26-1

Bekijk het e-boek

Download het e-boek (pdf)

Dit gratis e-boek, geschreven door kunsthistorica Hélène Verougstraete, is een belangrijke bron voor conservatoren-restaurateurs en wetenschappers die paneelschilderijen van oude meesters bestuderen en behandelen. De publicatie is een geactualiseerde studie gebaseerd op Verougstraete haar doctoraatsverhandeling uit 1989, een Franse uitgave met zwart-wit afbeeldingen. Het nieuwe e-boek werd integraal vertaald naar het Engels en bevat 2000 hoge resolutie kleurenafbeeldingen en schema’s die worden gepresenteerd in een doorzoekbare interface met zoomfunctie.

Verougstraete haar unieke technische studie vormt de eerste gedetailleerde documentatiebron voor paneelschilderijen uit de Zuidelijke Nederlanden met geïntegreerde lijsten. In de 15de en 16de eeuwen was het een courante praktijk om de lijsten en houten dragers als één geheel te vervaardigen, hoewel beide elementen in de loop der tijd vaak werden gescheiden. Dankzij de studie van Verougstraete beschikten wetenschappers en conservatoren-restaurateurs over kostbare informatie als leidraad bij de structurele behandeling van houten dragers van werken uit deze periode en bij de keuze voor historisch gepaste lijsten ter vervanging van de verwijderde en verdwenen exemplaren. De eerste uitgave was in het Frans en had slechts een beperkte oplage, twee elementen die het boek minder toegankelijk maakten. De nieuwe uitgebreide en vertaalde uitgave, die gratis toegankelijk is voor conservatoren-restaurateurs, wetenschappers en het grote publiek, biedt nog meer inzicht in hoe kunstenaars samenwerkten met schrijnwerkers voor de vervaardiging van panelen voor schilderijen. 

Dit project genoot de steun van The Getty Foundation en het partnerschap van de UCL. Verschillende instellingen, waaronder de Musea van Brugge, Vlaams onderzoekscentrum voor de Kunst in de Bourgondische Nederlanden en de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, hebben hun medewerking verleend voor de fotografische documentatie.  


 

 * Verzendkosten niet inbegrepen