Labo monumenten en monumentale decoratie

Het labo monumenten en monumentale decoratie bestudeert schade aan onroerend erfgoed, doet onderzoek naar de verweringsmechanismen van steen en steenachtige materialen en zoekt naar optimale methodes en materialen voor duurzame conservatie. Door jarenlange ervaring in het domein heeft het multidisciplinair team van een tiental specialisten een grote expertise opgebouwd op het vlak van natuursteen, zoutschade, afwerkingslagen, metselwerk, herstelmortel, consolidatie, vochttransport, vorstschade, biologische kolonisatie, etc. Naast ingenieurs scheikunde en bouwkunde, maken ook een geoloog, conservatororen-restaurateurs en technici deel uit van de cel, geleid door scheikundige Hilde De Clercq.

De opdracht van het labo is tweeledig: enerzijds adviesverlening bij concrete projecten voor opdrachtgevers in binnen- en buitenland, anderzijds wetenschappelijk onderzoek dat wordt ontsloten via publicaties in nationale en internationale vakliteratuur. De adviezen steunen daarbij vaak op eigen onderzoek en tegelijk dient de ervaring uit het veldwerk als uitgangspunt voor het wetenschappelijk onderzoek.

Concreet kan het werk bestaan uit:

- visuele inspectie ter plaatse;

- identificatie van natuursteen (slijpplaatje en optisch microscopisch onderzoek );

- bepaling van het actueel en hygroscopisch vochtgehalte van een steenachtig materiaal;

- detectie van opstijgend grondvocht aan de hand van vochtprofielen;

- bepaling van kwantitatieve zoutcontaminatie (IC-XRD) en vochtgehalte in steenachtige materialen;

- onderzoek naar het kristallisatiegedrag van zoutmengsels in veranderende klimatologische omstandigheden (ECOS/RUNSALT);

- onderzoek en controle van een zoutextractie procedure;

- bepalen van oppervlakteverweringskenmerken van baksteen, natuursteen en bepleistering (d.m.v. hardheidsprofielen bekomen met het zgn. Drilling Resistance Measurement System);

- onderzoek in situ van een waterwerende behandeling van metselwerk;

- onderzoek in situ naar de consolidatiemogelijkheden van metselwerk;

- analyse van mortels en bepleistering: petrografie, TGA, SEM/EDX, bindmiddel-aggregaatverhouding, granulometrie van het aggregaat, etc.;

- onderzoek naar de compatibiliteit van herstel-, injectie-, en voegmortels;

- bepaling van vochttransporteigenschappen van steenachtige materialen en afwerkingslagen (absorptie- en droogproeven, zgn. wet cup en dry cup-testen ter evaluatie van de waterdampdoorlatendheid, etc.;

- modellering van gekoppeld warmte- en vochttransport in bouwmaterialen (Delphin software);

- identificatie van pigmenten (µ-Raman);

- bepaling van de poriënopbouw van een bouwmateriaal (Hg-porosimetrie);

- bepaling van de aard van een hydrofoberingsmiddel of steenverharder;

- bepalen van waterabsorptievermogen van een bouwmateriaal in situ (Karstenpijp);

- metingen van de voortplantingssnelheid van ultrasone golven door steenachtige materialen;

- kwalitatieve bepaling van de mineralogische samenstelling van bouwmaterialen (XRD)

- metingen van thermische, hygrische en hydrische uitzetting van materialen met zeer nauwkeurige digitale sondes;

- loggen van temperatuur en relatieve vochtigheid in de binnen- en buitenomgeving van een gebouw;

- loggen van oppervlaktetemperaturen met thermistoren;

- evaluatie van hygrothermische performantie van muren en de invloed op energieverbruik;

- niet-destructieve in-situ analysen van muurschilderingen;

- identificatie van pigmenten, vulstoffen, bindmiddelen, vernissen, decoratieve afwerkingen,… bij zowel muurschilderingen als monumentale decoratie (interieur en exterieur). 

Onze tarieven. De prijzen worden verminderd met 33% indien het gaat om wetenschappelijk interessant onderzoek met algemeen belang (zie tarieven). Een prijsopgave wordt steeds voorafgegaan door een plaatsbezoek. 

 Bekijk de voornaamste projecten van het labo monumenten en monumentale decoratie

 

team_monumenten__400
Contactpersoon:
Sebastiaan Godts - sebastiaan.godts@kikirpa.be