Labo monumenten en monumentale decoratie

 

Het labo monumenten en monumentale decoratie bestudeert de schadefenomenen aan onroerend erfgoed, doet onderzoek naar de verweringsmechanismen van steen en steenachtige materialen en zoekt naar optimale behandelingsmethodes en materialen voor duurzame conservatie. Door jarenlange ervaring in het domein heeft het multidisciplinair team van een tiental specialisten een grote expertise opgebouwd. Naast ingenieurs en een dokter in de scheikunde, maken ook een geoloog, conservators-restaurateurs en technici deel uit van dit labo.

 

De opdracht van het labo is tweeledig: enerzijds wetenschappelijk onderzoek dat wordt ontsloten via publicaties in nationale en internationale vakliteratuur en anderzijds adviesverlening bij concrete conservatie- en restauratieprojecten van opdrachtgevers in binnen- en buitenland. De adviezen steunen daarbij vaak op eigen onderzoek en tegelijk dient de ervaring uit het veldwerk als uitgangspunt voor het wetenschappelijk onderzoek.

 

Ons onderzoek is voornamelijk gericht op alle steen en steenachtige materialen in functie van de conservering van o.a. monumenten, archeologische sites, beeldhouwwerken, muurschilderingen en mozaïeken.

 

Klik hier om de prijslijst van het KIK te raadplegen.

Contactpersoon: Sebastiaan Godts

sebastiaan.godts@kikirpa.be

+32 (0)2 739 68 47

 

De meest gevraagde onderzoeken zijn:
Vocht- en zoutonderzoek
Zoutremediëringsproeven
Klimaatstudie en monitoring
Vochttransport en modellering
Consolidatie proeven (steenversteviging)
Analyse van mortels
Natuursteen identificatie
Analyse van afwerkingslagen

 

Enkele andere voorbeelden:
Ontwikkeling en analyse van herstelmortels. Onderzoek naar restauratie technieken en materialen. Onderzoek bouwfysische toestand. 3D scanning. Drone inspectie. Kathodische bescherming. Wetenschappelijke ondersteuning voor (preventieve) conservatie en management.

Enkele voorbeelden van onze analyse instrumenten:
Polarized Light Microscope (PLM), IC (Ion Chromatography), Raman Spectroscopy, (E)SEM-EDX (Environmental Scanning Electron Microscope-Energy Dispersive X-rRay Analyse), XRD (X-ray diffraction), MIP (Mercury Intrusion Porosimetryie), TGA en DTA (Thermogravimetryie-Differential Thermal analysis, DRMS (Drilling Resistancet Measurement System)

 

Heeft u andere vragen, dan verwijzen wij u graag door naar ons interdisciplinair team binnen het KIK

 

 Bekijk de voornaamste projecten van het labo monumenten en monumentale decoratie

 

team_monumenten__400