Online toepassingen


Inventaris en glossarium van behangpapieren

In 2005 werd een overeenkomst afgesloten tussen het KIK en de Directie Monumenten en Landschappen (DML) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de oprichting van een databank van behangpapieren. Om de raadpleging ervan te vergemakkelijken stelde het KIK voor om simultaan een geïllustreerd glossarium van behangpapier samen te stellen. Eind 2014 verschenen de inventaris, die nog verder wordt aangevuld, en het glossarium online. We hopen dat dit werkinstrument een referentiewerk wordt voor erfgoedprofessionals, onderzoekers en liefhebbers.  

 

 


 


Frames and Supports in 15th- and 16th-Century Southern Netherlandish Painting

Dit gratis e-boek, geschreven door kunsthistorica Hélène Verougstraete, is een belangrijke bron voor conservatoren-restaurateurs en wetenschappers die paneelschilderijen van oude meesters bestuderen en behandelen. De publicatie is een geactualiseerde studie gebaseerd op Verougstraete haar doctoraatsverhandeling uit 1989, een Franse uitgave met zwart-wit afbeeldingen. Het nieuwe e-boek werd integraal vertaald naar het Engels en bevat 2000 hoge resolutie kleurenafbeeldingen en schema’s die worden gepresenteerd in een doorzoekbare interface met zoomfunctie.

Bekijk het e-boek

Download het e-boek (pdf)

Dit project genoot de steun van The Getty Foundation en het partnerschap van de UCL. Verschillende instellingen, waaronder de Musea van Brugge, Vlaams onderzoekscentrum voor de Kunst in de Bourgondische Nederlanden en de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, hebben hun medewerking verleend voor de fotografische documentatie. 

 Inventaris van barokke retabels in de Zuidelijke Nederlanden

Deze databank ontstond in het kader van het doctoraatsonderzoek van Valérie Herremans onder de leiding van prof. dr. Arnout Balis (VUB) dat werd afgerond in 2007. Het onderwerp van deze studie waren de driedimensionale componenten van het altaarretabel in de Zuidelijke Nederlanden tussen ca. 1585 en 1685. Het uitgangspunt voor het aanleggen van deze gegevensbank was de vaststelling dat in de kunsthistorische literatuur in hoofdzaak aandacht wordt besteed aan de toprealisaties, die per definitie niet representatief zijn voor het doorsnee retabel uit deze periode. Het opgezette onderzoek beoogde dan ook een kwantitatieve analyse. 

Een lijst met werken in deze inventaris is opgenomen in Machinae Spirituales. Les retables baroques dans les Pays-Bas méridionaux et en Europe. Contributions à une histoire formelle du sentiment religieux au xviie siècle, het tiende volume in de reeks Scientia Artis van het KIK. 

 


bakelants_400

Digitale uitgave van de inventaris Ivo Bakelants

Wie op zoek is naar gegevens over Belgische glasramen uit de negentiende en de twintigste eeuw beschikt vanaf heden over een uniek werkinstrument. Kunstenaar en glazenier Ivo Bakelants verzamelde doorheen de jaren op zeer gestructureerde wijze een schat aan informatie over de glasramen van ons land. Deels in eigen beheer gaf hij de eerste drie delen van zijn inventaris, het repertorium van de letters A, B en C, uit in boekvorm. Wegens omstandigheden kon hij deze uitgave niet verderzetten, maar samen met zijn echtgenote Antonia Cools was hij wel bereid het volledig bestand van zijn steekkaarten door het KIK te laten digitaliseren en online te laten plaatsen.

 

 


cover_01E-book A Masterly Hand. Interdisciplinary Research on the Late-Medieval Sculptor(s) Master of Elsloo in an International Perspective

Deze 9de uitgave in onze Scientia Artis-reeks is gratis beschikbaar als e-book, een primeur voor het KIK. Het bundelt de resultaten van twee jaar intensief interdisciplinair onderzoek naar de zogenoemde Meester van Elsloo, een groep van laatmiddeleeuwse beeldsnijders actief in het gebied van de huidige Euregio Maas-Rijn. Bijkomende troeven van de elektronische uitgave zijn onder meer de mogelijkheid om in te zoomen op het merendeel van de foto's, en de directe link die werd gecreëerd tussen de inventaris in het boek en BALaT, de online databank van het KIK.

Een papieren versie van het boek is verkrijgbaar aan het onthaal van het KIK of via Brepols.


 

Closer to Van Eyck

Het Lam Gods in 100 miljard pixels

Dankzij deze website kan u voortaan inzoomen op de complexe, adembenemende details van een van 's werelds belangrijkste kunstwerken. Neem een kijkje onder het verfoppervlak van het werk dankzij infrarood reflectogrammen en röntgenfoto's.


 

Dictionnaire des peintres belges

 

Dictionnaire des peintres belges

 

De Dictionnaire des peintres belges bespreekt het leven en werk van zo'n 6300 kunstschilders, van Van Eyck tot Wilchar over Rubens en Rops, van de grootste tot de meest bescheiden vertegenwoordigers van de Belgische schilderkunst. U kan deze ook bezoeken via BALaT.

 

 

 


 

m228758_walRepertorium van lithografen actief in België tijdens de Hollandse periode en de regering van Leopold I (1816-1865)

Dit repertorium biedt een lijst van de drukkers-lithografen, tekenaars-lithografen, producenten van persen of lithografische werktuigen, evenals de fabrikanten van inkt of van papier bestemd voor de lithografische druk. Gewone prentenhandelaars werden niet opgenomen. Gerepertorieerd zijn de Belgen en buitenlanders actief in België of die er een invoeroctrooi kregen toegekend. Het repertorium wordt binnenkort toegankelijk via BALaT.

 

 

 

 


 

AAT

 

Art & Architecture thesaurus (AAT)

 

Het KIK werkt sinds vele jaren samen met het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie en musea en andere erfgoedinstellingen uit Vlaanderen en Nederland aan de Nederlandse vertaling van de Art & Architecture Thesaurus (AAT). De AAT is een wereldwijd toegepast ontsluitingsmiddel voor architectuur-, kunst- en cultuurhistorische collecties. De Nederlandstalige AAT is een bewerkte vertaling van de Amerikaanse AAT van het Getty Research Institute.

 


 Europeana

Europeana


Europeana
maakt het mogelijk om digitaal materiaal van musea, bibliotheken, archieven en audiovisuele collecties uit Europa te verkennen. Het bevordert het ontdekken en netwerken binnen een meertalige omgeving waar gebruikers kunnen deelnemen en geïnspireerd raken door de rijke diversiteit van het culturele en wetenschappelijke erfgoed van Europa. Ondertussen zijn meer dan 27.000 objecten uit de rijke databank van het KIK opgenomen in Europeana. Bij de resultaten uit Europeana is er steeds een link naar het object in oorspronkelijke context in de deelnemende instelling.

 


 

Partage PlusPartage Plus

 

Deze site - thans in ontwikkeling - zal toegang bieden tot 75 000 objecten in Art nouveau-stijl (juwelen, affiches, meubels, glasramen, aardewerk, architectuur...). Enkele honderden van deze foto's zijn afkomstig uit de fototheek van het KIK.

 

 

 


 

C14 Registration and database

Databank met radiokoolstofdateringen van het KIK

Dankzij deze databank die voortdurend wordt aangevuld, vindt u de resultaten van alle radiokoolstofdateringen en metingen van stabiele isotopen uitgevoerd door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. Met dezelfde interface kan u ook te dateren stalen invoeren (maar u dient ons tevens een officiële bestelbon te sturen).

 


 

25_132_02

 

Vademecum: glas

Het Vademecum ter bescherming en onderhoud van het kunstbezit is opgevat als een handleiding voor iedereen die verantwoordelijkheid draagt in het bewaren van cultureel erfgoed. Het behandelt de problematiek van de bewaring van kunstvoorwerpen in hun natuurlijke omgeving en stelt realistische oplossingen voor. Het hoofdstuk Vuistregels bij het conserveren, tentoonstellen en onderhouden van glas kan reeds online worden geraadpleegd.

 

 

 


Friedländer 3.0 Database

Deze databank bevat alle 4107 referenties uit Friedländers Early Netherlandish Painting (1967-1976). Ze is enkel in het Engels toegankelijk. De databank kan beschouwd worden als een derde, geüpdatete, digitale uitgave van het grootste referentiewerk over Vroegnederlandse schilderkunst, geschreven door Max J. Friedländer.