Het departement Documentatie


De belangrijkste taak van het departement is het realiseren van een fotografische inventaris van het Belgische culturele erfgoed. De opnamen worden aangemaakt door de eigen fotografische dienst in nauwe samenwerking met de kunsthistorici van het departement en met de collega's van andere departementen of instellingen.image001_400_08 

We zetten ons in om het huidige fonds uit te breiden, zowel in de breedte, door het ontsluiten van onbekende verzamelingen, als in de diepte, door de gedetailleerde documentatie van onderwerpen die de kunsthistorici bestuderen in het kader van hun specialiteit of van een afzonderlijk project.

Het departement Documentatie is samengesteld uit vier diensten:

- De infotheek, die bestaat uit: de fototheek, met meer dan één miljoen fotografische en technische opnamen, de wetenschappelijke bibliotheek die is toegespitst op de items die in de instelling worden bestudeerd, en de archieven van de wetenschappelijke dossiers. De fototheek en de bibliotheek zijn toegankelijk voor het publiek. Contact: infotheek@kikirpa.be

- Het Studiecentrum Vlaamse Primitieven, dat het publiek een rijk documentatiebestand ter beschikking stelt (foto's, boeken, technische verslagen, databanken) over de vijftiende-eeuwse schilderkunst in de Zuidelijke Nederlanden. Contact: infoxv@kikirpa.be

- Het kunsthistorische onderzoek

- De dienst Beeldvorming, die bestaat uit de fotoateliers en de wetenschappelijke beeldvorming, belast met het onderzoek naar, en de toepassing van nieuwe technieken op het gebied van de visuele studie van kunstwerken. Contact : Christina Currie - christina.currie@kikirpa.be