Tarief van het KIK

Klik hier om de prijslijst van het KIK te raadplegen.

De tarieven voor prestaties geleverd voor rekening van derden werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 9 mei 2018 (Numac 2018/11910, pp. 38921-6). De tarieven zijn van kracht vanaf deze datum. De bedragen worden bij aanvang van elk burgerlijk jaar aangepast aan de index der consumptieprijzen (referentie index december 2017).