Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium


Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium werd in 1948 opgericht en is één van de 10 wetenschappelijke instellingen onder de bevoegdheid van de Federale Minister voor Wetenschapsbeleid. Het staat in voor de inventarisatie, wetenschappelijke studie, conservatie en valorisatie van het artistieke en culturele patrimonium van het land, en heeft een opdracht van zowel onderzoek als dienstverlening. Het vormt een uniek instrument voor de ontsluiting van het roerende en onroerende patrimonium van ons land.

Drie departementen verenigen kunsthistorici, fotografen, chemici, fysici en conservatoren-restaurateurs. Door de confrontatie van hun bevindingen kunnen relevante gegevens worden samengebracht en werken vanuit verschillende invalshoeken worden bestudeerd: hun samenstelling, evolutie, de veroudering van de gebruikte materialen en de middelen om dit tegen te gaan. Elke restauratiebehandeling is gebaseerd op een dergelijke diepgaande voorstudie.

Onze specialisten verstrekken advies aan onderzoekers, eigenaars van openbare collecties en privé-verzamelaars. Het Instituut stelt ook een indrukwekkende, pas vernieuwde infotheek ter beschikking van het publiek. Deze omvat enerzijds een fototheek met meer dan één miljoen foto's, waarvan er 644 000 online beschikbaar zijn. Het bibliotheekgedeelte met open reksysteem is gespecialiseerd in kunstgeschiedenis en kan haar bezoekers bijna 50 000 werken en een 1500-tal tijdschriften aanbieden. De publicaties, de fotografische inventaris, de door het Instituut georganiseerde lessen, congressen en seminaries demonstreren de rol die het KIK speelt bij de valorisatie van het patrimonium en de verspreiding van werkinstrumenten voor onderzoekers en voor het grote publiek.

Het Instituut huisvest in één enkel gebouw laboratoria, ateliers voor conservatie-restauratie, fotografische studio's en een gloednieuwe infotheek. Zijn gebouw, waarvan bepaalde delen beschermd zijn, is een van de eerste ter wereld dat speciaal werd ontworpen om er de verschillende disciplines die met de conservatie van kunst te maken hebben in onder te brengen en zo het interdisciplinair onderzoek van kunstwerken mogelijk te maken.

Indien u beheerder bent van een openbare collectie, privé-verzamelaar of onderzoeker en een werk met een bijzondere culturele erfgoedwaarde wil onderwerpen aan een expertise door onze specialisten, kan u een aanvraag indienen voor een advies, fotografische opnames, de studie van het kunstwerk of een conservatie en/of restauratiebehandeling. Het KIK zal uw aanvraag evalueren, en behoudt zich het recht de opdracht aan te nemen of te weigeren.

image002_38