Cel kunsthistorisch onderzoek en inventaris > Chaire Francqui


Chaire Francqui au titre belge 2015-2016 – Université de Namur


Dominique Vanwijnsberghe, 2015-2016Op uitnodiging van prof. Michel Lefftz kreeg Dominique Vanwijnsberghe dit jaar de leerstoel Francqui aan de Faculté de Philosophie et Lettres de l’Université de Namur toegekend. Hij beschikte over zes lessen om zijn passie voor verluchte manuscripten te delen met studenten en toehoorders. In de inaugurale rede, It’s only book painting, but I like it, werd precies ingegaan op de blijvende fascinatie van boeken, van de hoge middeleeuwen tot de Harry Potter-generatie. De eerste les, waaraan personen deelnamen die kalligrafie en boekschilderkunst beoefenen, was gericht op een creatieve implementatie van de technieken van de miniatuurkunst. Na een les gewijd aan de schilder-boekverluchter Simon Marmion uit Valenciennes, onderstreepte Dominique Vanwijnsberghe het belang van de getijdenboeken en archieven om lokale productiecentra in kaart te brengen. In de volgende les werd dieper ingegaan op het vak van de boekverluchter en op zijn relaties met andere kunstvormen. De lessenreeks werd afgesloten met een uiteenzetting over de miniatuurproductie van de zusters van Maredret om te tonen hoezeer deze seculaire kunstvorm zich laat vernieuwen om een moderne inhoud uit te drukken.