Cel kunsthistorisch onderzoek en inventaris > Blood & Tears


Tentoonstelling Blood & Tears. Albrecht Bouts and the Image of the Passion


Commissaris: Valentine Henderiks

Musée national d’Histoire et d’Art de Luxembourg (7/10/2016 - 12/02/2017)

Suermondt-Ludwig-Museum, Aken (9/03/2017 - 11/06/2017)
Deze prestigieuze leententoonstelling, met werken uit de National Gallery van Londen, het Prado in Madrid en het Metropolitan Museum te New York, georganiseerd in samenwerking met het Suermondt-Ludwig-Museum in Aken en het Musée national d’Histoire et d’Art de Luxembourg, brengt voor het eerst uitzonderlijke werken uit het einde van de 15de en het begin van de 16de eeuw samen. De tentoonstelling stelt een kunstenaar in het licht die weinig gekend is bij het grote publiek: Albrecht Bouts, de jongste zoon van de beroemde Vlaamse Primitief Dirk Bouts die tussen 1457 en 1475 actief was in Leuven. Albrecht, die rond 1451-1455 geboren werd, zette de traditie van zijn vader verder in de stad tot laat in de 16de eeuw. Hij stierf immers pas in 1549, op de uitzonderlijke leeftijd van 98 jaar.


Om een idee te krijgen van het œuvre van de meester is er een reeks autografe schilderijen en atelierwerken opgenomen, waaronder een recentelijk aan de meester toegeschreven
Zelfportret (Brukenthal Museum, Sibiu), of een Maagd aanbeden door Sint-Jozef (privé-collectie), die voor het eerst te bezichtigen is. Het leeuwendeel van de tentoonstelling richt zich op de presentatie van schilderijen voor private devotie. Albrecht Bouts en zijn atelier waren immers gespecialiseerd in de serieproductie van dit type van schilderijen, parallel met de ontwikkeling van de cultul van de Devotio moderna. Om een antwoord te bieden op de stijgende vraag naar dit type van werken, organiseert Albrecht Bouts zijn atelier tot een echte onderneming waar deze schilderijen in grote getalen wordn geproduceerd. Ze kopiëren succesvolle composities van Dirk Bouts, maar Albrecht Bouts creëert ook vijf originele prototypes die uitzonderlijk op deze tentoonstelling zijn vertegenwoordigd. Deze werken worden vergeleken met de creaties van contemporaine meesters zoals Hans Memling, Colyn de Coter of Simon Marmion. Een mooie selectie beeldhouwwerken met de verschillende iconografische thema’s die in de schilderijen aan bod komen, verrijkt deze vergelijking.